Ghidul „Bun venit în România!”

Ghidul Bun venit în România! își propune să furnizeze informații cu privire la drepturile, obligaţiile şi posibilităţile dumneavoastră de integrare, ca cetăţean străin cu drept de şedere în România. Prin informaţiile referitoare la atribuţiile instituţiilor publice, piaţa muncii, sistemul de protecţie şi asistenţă socială din România, accesul la servicii de sănătate, căile de soluţionare a plângerilor, formele de asociere și altele, sperăm să contribuim la îmbunătăţirea şanselor dumneavoastră de exercitare efectivă a acestor drepturi, să prevenim şi să combatem discriminarea la locul de muncă și marginalizarea socială, să creştem mobilitatea şi să vă indicăm căi de participare activă la viaţa comunităţii din care faceţi parte.

The guide Welcome to Romania! is aimed at providing information regarding your rights, obligations and possibilities of integrating as a foreign citizen that has a right of residence in Romania. By providing information regarding the responsibilities of the public institutions, the labour market, the protection and social assistance system in Romania, access to health care, ways of solving claims, forms of association, etc., we hope to help improve your chances of benefiting from these rights, to prevent and fight discrimination in the workplace and social marginalization, to increase mobility and present to you some ways of active participation in the life of the community you are part of.

يقترح هذا الدليل تزويدك بمعلومات خاصة بالحقوق والواجبات وإمكانياتك للتكامل بصفتك مواطنا أجنبيا يملك الحق في الإقامة في رومانيا. ونأمل بأن نشارك في تحسين فرصك لممارسة حقوقك السارية المفعول بها وأن نتفادى ونكافح التمييز في مكان العمل والتهميش الاجتماعي وأن ننمي الاستقلال وأن نشير إلى امكانيات مشاركة فعالة في حياة المجتمع الذي أنت جزء منه عبر المعلومات الخاصة بمسؤوليات المؤسسات العامة وسوق العمل ونظام الحماية والمساعدة الاجتماعية في رومانيا، التمتع بالخدمات الصحية وطرق حلول الشكاوي، طرق المشاركة وإلخ.

Bilgilendirme kılavuzunun amacı, sizin, Romanya’da oturum hakkı olan bir yabancıolarak, entegrasyon olanaklarınızı, hak ve sorumluluklarınız hakkındaki bilgilerinizi geliştirmektir. Kamu kurumlarının sorumlulukları, işgücü piyasası, Romanya’da savunma ve sosyal yardımlaşma sistemi, şikayetleri halletme yolları, ortaklık şekilleri ve başka bilgiler ile, bu haklardan sizin tamamen yararlanma şanslarınızı yükseltmeniz için katkıda bulunmayı, işyerinde ayırımcılığı ve sosyal marjinalizasyonu yok etmek için mücadele etmeyi ve üyesi olduğunuz toplumun hayatına aktif olarak katılım yolları göstermeyi umuyoruz.

通过有关公共机关的职权、劳务市场、罗马尼亚保护及医务系统、获得卫生服务、解决抱怨的方法、结合方式等方面的咨询,希望能够帮助您您改善有关使这些权利、预防并根除工作中歧视及社会边缘化、提高社会流动并且提供有关积极参与您所属社团生活的方法。

Ghidul “Bun venit în România!” – varianta în limba română

Ghidul “Bun venit în România!” – varianta în limba engleză

Ghidul “Bun venit în România!” – varianta în limba arabă

Ghidul “Bun venit în România!” – varianta în limba turcă

Ghidul “Bun venit în România!” – varianta în limba chineză

Post a comment