Anunt de atribuire contract furnizare produse materiale informative

Denumirea şi adresa achizitorului: CENTRUL PENTRU RESURSE CIVICE

 

OBIECTUL ACHIZITIEI: Furnizare produse –  Materiale informative (Leafet A4, bilateral, 115gr/m², 2 folds, Roll-up vinyl 0.80x200cm)

Data atribuirii: 14.01.2018

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Numărul de oferte primite:1

Denumirea şi adresa ofertantului: PROCIVITAS PRINT SRL, sat Cumpana, com. Cumpana, sos. Constantei, nr.1K, Cumpana jud. Constanta

Valoarea contractului: 2.381,60 lei, echivalentul a 438 euro, calculat la curs euro din data de 15.01.2018.

Data publicării anunţului de participare: 19.01.2018.

Post a comment