Proiectul ”Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” (2014 – 2015)

În perioada 4 iulie 2014 – 30 iunie 2015, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Centrul pentru Resurse Civice, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor au implementat proiectul ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”, cu următoarele rezultate:

  • organizarea unor cursuri de limba română  pentru un număr de 108 beneficiari finali
  • organizarea unor sesiuni de acomodare culturală și a unor evenimente culturale, precum și a unor sesiuni de spargere a barierelor culturale pentru 83 de beneficiari finali
  • oferirea unor servicii de informare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii unui număr de 52 de beneficiari finali
  • oferirea unor servicii de informare şi asistenţă socială şi juridică (obţinerea/prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire etc.) unui număr de 159 de beneficiari finali
  • oferirea unei asistențe materiale în valoare de 1200 lei/persoană/an pentru 117 persoane aflate în situație de vulnerabilitate
  • oferirea unor servicii de informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române unui număr de 73 de persoane
  • oferirea unor servicii de informare și consiliere privind piața muncii, formare profesională, echivalarea diplomelor de studii  unui număr de 200 persoane
  • reeditarea Ghidului Bun venit în România! în limbile română, engleză, chineză, arabă și turcă, în 500 de exemplare fiecare
  • realizarea unei versiuni revizuite și adăugite a ghidului cu privire la obținerea dreptului de şedere pe termen lung și a cetățeniei române, în 300 de exemplare
  • organizarea unei conferințe pe tema migrației și de promovare a rezultatelor proiectului

Proiectul “Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe” și-a propus să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de ședere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească și la prevenirea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate. Grupul țintă al proiectului a fost format din cetățenii din state terțe cu un drept de ședere în România.

Comunicate de presa