Proiectul ”Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” (2012-2013)

În perioada 1 septembrie 2012 – 30 iunie 2013, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Centrul de Resurse Civice, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor vă oferă următoarele servicii gratuite:

 • cursuri de limba română şi de acomodare culturală, cu lectori care vorbesc limba chineză, turcă sau arabă
 • cursuri de formare profesională, oferite de furnizori acreditați, inclusiv pentru dobândirea unor compentențe antreprenoriale
 • acces la evaluarea competenţelor profesionale pentru persoanele care nu au o diplomă de calificare recunoscută în România
 • informare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii sau de calificare
 • informare şi asistenţă socială şi juridică (obţinerea/prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire, etc.)
 • asistenţă financiară pentru persoanele aflate în situație de vulnerabilitate
 • informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române

Ne adresăm cetăţenilor străini din state terţe (non-UE), precum şi membrilor de familie ai cetăţenilor străini, care nu au cetăţenie română. Serviciile sunt oferite în Bucureşti, Constanţa, Suceava și Iași și, la cerere, şi în alte oraşe din România.

Pentru cursurile de formare profesională, evaluarea competenţelor şi cursurile de managementul unei afaceri este necesară cunoaşterea limbii române la un nivel mediu.

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului:

Să contribuie la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de şedere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească şi la prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creşterea şanselor de participare activă a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) la viaţa economică, socială şi culturală, prin oferirea unor pachete de servicii integrate care vizează:

 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba română şi a cunoştinţelor cu privire la valorile şi specificul societăţii româneşti;
 • Creşterea accesului la serviciile publice (de sănătate, asistenţă socială, educaţie, echivalarea şi recunoaşterea diplomelor de studii, certificatelor şi calificărilor profesionale şomaj, pensii, ajutor maternal etc.);
 • Creşterea oportunităţilor de accesare a pieţei muncii, prin îmbunătăţirea accesului RTT la formare profesională sau la recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale non-formală;
 • Prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi protecţia persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, aflate în dificultate, prin asigurarea unor servicii de informare, consiliere socială şi juridică, precum şi asistenţă financiară;
 • Creşterea nivelului de informare a comunităţilor de străini cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare în societatea românească, prin intermediul serviciilor de informare şi consiliere şi prin intermediul materialelor publicate şi distribuite gratuit;
 • Creşterea oportunitãţilor de integrare economicã şi socialã pe termen lung, prin acordarea de consiliere şi asistenţã juridicã şi financiarã pentru obţinerea dreptului de şedere permanentã şi a cetãţeniei române.
 • Facilitarea contactului dintre instituţiile publice şi RTT, precum şi creşterea nivelului de informare a instituţiilor cu atribuţii în domeniul integrării RTT, referitor la principalele obstacole întâlnite de aceste persoane în procesul de integrare în societatea românească.

Grupul ţintă:

Grupul ţintă al proiectului este format din:

 • Resortisanţii ţărilor terţe cu un drept de şedere în România, din Bucureşti, şi judeţele Ilfov, Iaşi, Constanţa şi Suceava şi, la cerere, din orice alt judeţ din România.
 • Resortisanţi ai ţărilor terţe cu un drept de şedere în România, aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, din Bucureşti,şi judeţele, Ilfov, Iaşi, Constanţa şi Suceava şi, la cerere, din orice judeţ din România.

Activităţi:

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt:

 • Oferirea unor cursuri de limba română (105 beneficiari)
 • Organizarea unor sesiuni de orientare şi acomodare culturală (165 beneficiari)
 • Organizarea unor sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale în comunităţi multietnice (minim 80 beneficiari) – sesiunile pun accent pe înţelegerea diferenţierii tipurilor de comunicare verbală şi non-verbală de la o cultură la alta, precum şi frustrărilor pe care le poate genera imposibilitatea de a comunica eficient în mediul multicultural
 • Participarea la cursuri de antreprenoriat, formare profesională sau evaluarea competenţelor dobândite pe cale informală (90 de beneficiari)
 • Informare şi asistenţă juridică pentru RTT în vederea recunoaşterii şi echivalării diplomelor de studii/ de calificare (minim 50 persoane)
 • Informare, asistenţă socială şi juridică pentru persoanele aflate în situaţie de vulnerabilitate (minim 120 beneficiari)
 • Asistenţă financiară pentru asistenţă socială specială, asistenţă medicală, tratament psihologic/de reabilitare, şcolarizare, locuire etc. (minim 65 de persoane)
 • Informare, asistenţă şi consiliere pentru obţinerea dreptului de şedere pe termen lung şi a cetăţeniei române
 • Informarea şi asistarea persoanelor care doresc să obţină dreptul de şedere pe termen lung şi/sau cetăţenia română (minim 50 beneficiari)
 • Realizarea unui manual de limba română pentru vorbitorii de limba turcă, pentru nivelurile A1 şi A2 de pregătire (începători)
 • Realizarea unui ghid cu privire la obţinerea dreptului de şedere pe termen lung şi a cetăţeniei române.

Perioada de implementare:

Prima etapă a proiectului se deruleaza în perioada august 2012 – iunie 2013.

Finanţatori:

Proiectul “Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” se derulează în cadrul Programelor anuale 2011-2012-2013 aferente Fondului European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe (contract nr. ref.: IF/11.01-02.02), fiind finanţat în proporţie de 75% de către Comisia Europeană. Diferenţa este asigurată din fondurile Inspectoratului General pentru Imigrări (20%) şi de ADO SAH ROM şi partenerii săi (5%).

Parteneri:

Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM) din Bucureşti, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA) din Suceava, Centrul pentru Resurse Civice din Constanţa şi Fundaţia pentru Tineri şi Femei din Iaşi.

Informaţii suplimentare:

Rodica Novac, manager proiect, ADO SAH ROM, tel.: 021 2107160, e-mail: [email protected] , website: www.adosahrom.ro

Doru Mihai Afrăsinei, responsabil proiect, ADRA, tel.: 0745469459, e-mail: [email protected], website: www.adramediere.ro

Petre-Cosmin Bârzan, responsabil proiect, CRC, tel.: 0742738836, e-mail: [email protected], website: www.resursecivice.ro

Irina Barbălată, responsabil proiect, FTF, tel.: 0232 260 154, e-mail: [email protected], website: www.ftf.ro

Documente ale proiectului