Lansare proiect INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2

Antet-INTEGRARE+-page-001

7 iunie 2016

Comunicat de presă

Fundația World Vision Romania, în calitate de beneficiar, alături de partenerii săi de implementare: Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice – Partener 2 anunță lansarea proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”.

Obiectivul general al proiectului este de a furniza servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc.) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale.

Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Proiectul are o valoare totală de 1.469.247,47 lei.

Proiectul îşi propune să asigure servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și să susțină cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru integrarea străinilor, BP și RTT, din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa.

Printre principalele activități ale proiectului se numără:

  • înfiintarea a 2 Centre Regionale pentru Integrare la  Galati și Constanta și a unui punct de lucru la Vaslui
  • realizarea de evenimente de promovare a proiectului și a rezultelor sale și elaborarea si diseminarea materialelor de informare traduse in 7 limbi reprezentative
  • dezvoltarea de parteneriate și de rețele de suport local a actorilor implicați în procesul de integrare
  • instruirea autorităților cu atribuții și alți actori relevanți implicați în integrarea BP și RTT
  • crearea și dezvoltarea unei rețele de mediatori interculturali și voluntari
  • recrutarea, identificarea și înregistrarea grupului țintă
  • acordarea serviciilor de asistență beneficiarilor unei forme de protecție și RTT din judeţele de implementare: informare și consiliere psiho-sociala,asistență juridică, cursuri de limba română, inclusiv organizarea unor sesiuni de orientare și acomodare culturală,activități socio-culturale, recreaționale și a unor sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale în comunităţile BP și RTT, asistență materială pentru BP si RTT cu nevoi speciale, facilitarea accesului la servicii medicale și servicii educaționale pentru copii, mediere profesională și facilitarea accesului la piața  muncii.

Prin activitățile sale proiectul acordă asistență și servicii de integrare și intenționează să îmbunătăţească situaţia celor două grupuri ţintă, BP și RTT, care reprezintă categorii de persoane cu multe probleme din punct de vedere social, probleme date de sosirea în România, necunoaşterea obiceiurilor şi a limbii române, accesului și participării greoaie pe piața muncii pentru majoritatea dintre aceștia, lipsa mijloacelor materiale şi financiare de trai, lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber, posibilități mai reduse de a accesa sistemul de sănătate și sistemul educațional.

_________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe:

dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610,[email protected]

Post a comment