Litoral TV – A treia ediție a dezbaterii “Migrant în România Interculturală”, găzduită la Constanța

Activitățile proiectului se desfăşoară, pe parcusrsul acestui an, în Timişoara, Iaşi, Constanța, Cluj şi Bucureşti. Grupul-țintă il reprezintă persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept de şedere în România.

La seminar au participat, alături de membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state nonmembre ale Uniunii Europene, reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai administraţiei locale, ai altor instituţii publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale din Constanța.

Organizatorii urmăresc întărirea coeziunii sociale prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini din marile orașe ale României. Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2012 – iunie 2015 și are ca parteneri, în țara noastră, Institutul Intercultural Timişoara, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa şi Asociaţia ADIS – Bucureşti.

Restul materialului, inclusiv video, aici