Jurnal de Constanța – Peste 100 migranţi din afara UE au beneficiat de facilitarea integrării în comunitate

Timp de nouă luni, la Constanţa s-a desfăşurat un proiect în cadrul căruia peste 100 de cetăţeni străini din afara Uniunii Europene au beneficiat de servicii în scopul facilitării integrării lor în comunitate.

Prin acest proiect au fost oferite cursuri de limba română unui număr de 30 de cetăţeni din state terţe cu drept de şedere în România, informare şi asistenţă juridică în vederea recunoaşterii şi echivalării diplomelor de studii/de calificare unui număr de 12 persoane, din care cinci au fost asistaţi financiar în vederea achitării taxei de trimitere a dosarului la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 49 de persoane au avut parte de trei sesiuni de orientare şi de acomodare culturală, iar temele principale abordate au fost: Constituţia României, Codul Muncii, instituţii publice, asigurări sociale, mediul de afaceri, activităţi de divertisment. 18 cetăţeni au participat la training-ul intitulat „Spargerea barierelor culturale“, training ce a avut drept scop creşterea gradului de conştientizare al resortisanţilor şi al cetăţenilor români pe problematica importanţei dialogului intercultural pentru armonizarea relaţiilor în cadrul comunităţilor multietnice. 21 de cetăţeni au urmat şi au absolvit un curs de formare profesională, specializarea inspector (referent) Resurse Umane; după absolvire, participanţii au devenit inspectori de resurse umane acreditaţi conform ocupaţiei de inspector de resurse umane din COR Cod: 333304. 26 de cetăţeni au beneficiat de informare şi asistenţă juridică, socială în vederea accesării serviciilor medicale şi 15 dintre ei au fost asistaţi financiar în vederea acoperirii contravalorii asigurării medicale şi pentru decontarea unor tratamente.

Continuarea articolului, aici

Link-ul publicatiei: aici