Integrare+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2 (2016 – 2017)

1In perioada 13.05.2016 – 12.05.2017, Fundatia World Vision Romania, Asociatia Novapolis si Centrul pentru Resurse Civice deruleaza proiectul ”Integrare+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”.

Valoare totală: 1.469.247,47 lei. Proiectul este finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Obiectivul general al proiectului: furnizarea de servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc.) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale.

Grup țintă

Proiectul îşi propune să asigure servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și să susțină cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru integrarea străinilor din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa.

• Beneficiari ai unei forme de protecţie (BP), atât cei aflati în programul de integrare, cât și cei care au finalizat programul de integrare cu cel mult 6 luni înainte de acordarea serviciilor prevăzute, din județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa

• Resortisanți ai țărilor terțe cu ședere legală în România (RTT), aflați în situații de vulnerabilitate, din județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa

• Reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ONG-urilor cu atribuţii în domeniul integrării BP și RTT, care vor putea utiliza produsele proiectului și vor participa la evenimentele de diseminare a produselor proiectului, şi care vor putea implementa activităţi viitoare în care să utilizeze aceste produse.

Comunicate de presa