Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe

În perioada 1 septembrie 2012 – 30 iunie 2013, Centrul pentru Resurse Civice deruleaza, alaturi de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor, proiectul ”Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe” (2012-2013)

Scopul general al proiectulul este acela de a contribui la asigurarea tratamentului echitabil al străinilor cu drept de şedere legală în România, la integrarea acestora în societatea românească şi la prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate.

În cadrul proiectului sunt oferite următoarele servicii gratuite:

  • cursuri de limba română şi de acomodare culturală, cu lectori care vorbesc limba chineză, turcă sau arabă
  • cursuri de formare profesională, oferite de furnizori acreditați, inclusiv pentru dobândirea unor compentențe antreprenoriale
  • acces la evaluarea competenţelor profesionale pentru persoanele care nu au o diplomă de calificare recunoscută în România
  • informare și asistență juridică pentru recunoaşterea diplomelor de studii sau de calificare
  • informare şi asistenţă socială şi juridică (obţinerea/prelungirea documentelor de şedere, acces la servicii medicale, educaţie, locuire, etc.)
  • asistenţă financiară pentru persoanele aflate în situație de vulnerabilitate
  • informare, asistență și consiliere pentru obținerea dreptului de ședere pe termen lung și a cetățeniei române

Ne adresăm cetăţenilor străini din state terţe (non-UE), precum şi membrilor de familie ai cetăţenilor străini, care nu au cetăţenie română. Serviciile sunt oferite în Bucureşti, Constanţa, Suceava și Iași și, la cerere, şi în alte oraşe din România.

Pentru cursurile de formare profesională, evaluarea competenţelor şi cursurile de managementul unei afaceri este necesară cunoaşterea limbii române la un nivel mediu.

Post a comment