Facilitarea integrării RTT în societatea românească

Program general: “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe – Programul anual 2010

Proiect : Facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe în societatea românească

Contract nr. ref.: IF/10.02- 01.02

Beneficiar: Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM)

Scopul proiectului

Îmbunătăţirea şanselor de integrare a străinilor cu drept de şedere legală în România, prin asigurarea asistenţei necesare pentru creşterea nivelului de cunoaştere al limbii române, a şanselor de ocupare şi a accesului la serviciile publice.

Obiective specifice

 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor RTT de limba română, precum şi a cunoştinţelor privind valorile şi caracteristicile româneşti;
 • Creşterea numărului de RTT care au obţinut recunoaşterea sau echivalarea diplomelor de studii în România;
 • Creşterea oportunităţilor de accesare a pieţei muncii prin îmbunătăţirea accesului RTT la formare profesională sau la recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale non-formală;
 • Îmbunătăţirea accesului RTT la servicii medicale prin oferirea de informare, asistenţă socială, juridică şi materială;
 • Informarea comunităţilor de străini cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare în societatea românească, atât prin intermediul serviciilor de informare şi consiliere, cât şi prin intermediul materialelor publicate şi distribuite gratuit;
 • Facilitarea contactului dintre instituţiile publice şi RTT, precum şi creşterea nivelului de informare a instituţiilor cu atribuţii în domeniul integrării RTT, referitor la principalele obstacole întâlnite de aceste persoane în procesul de integrare în societatea românească.

Grupul țintă

Generic vorbind, grupul ţintă al proiectului este format din cei aproximativ 59.500 străini cu un drept de şedere în România, precum şi din cei care doresc sau urmează să primească un drept de şedere în România.

Activități

 • Publicarea a şase vocabulare tematice de limba română, a unor materiale audio (pentru vorbitorii de limba engleză, turcă, arabă, chineză) şi a unui dicţionar român turc/turc-român.
 • Oferirea unor cursuri de limba română şi de acomodare culturală pentru cetăţenii din state terţe cu un drept de şedere în România.
 • Actualizarea şi traducerea în limba arabă, turcă, chineză şi engleză a Ghidului de informare pentru cetăţenii din state terţe “Bun venit în România!”
 • Informare şi asistenţă juridică pentru RTT în vederea recunoaşterii şi echivalării diplomelor de studii/ de calificare şi participarea RTT la programe de antreprenoriat, formare profesională sau evaluarea competenţelor dobândite pe cale informală.
 • Informare şi asistenţă juridică, socială şi financiară în vederea accesării serviciilor medicale.
 • Organizarea a trei evenimente de diseminare a rezultatelor proiectului în Bucureşti, Suceava, Constanţa.

Principalele rezultate preconizate ale proiectului

 • Peste 2500 de cetăţeni străini vor fi mai bine informaţi cu privire la posibilităţile de integrare, drepturile şi obligaţiile rezultând din dreptul de şedere legală pe teritoriul României.
 • Cel puţin 3000 de cetăţeni străni vor avea acces la materiale şi programe de învăţare a limbii române şi de acomodare culturală.
 • Cel puţin 30 de instituţii/organizaţii locale şi centrale (autorităţi publice, ONG, sindicate, patronate, furnizori de servicii…) vor fi mai bine informate cu privire la drepturile şi obligaţiile RTT şi vor putea oferi RTT servicii integrate, adaptate realităţilor existente şi în vederea gestionării eficiente a imigraţiei.
 • Diminuarea excluziunii sociale şi a practicilor discriminatorii la adresa comunităţilor RTT, prin facilitarea integrării sociale a acestora.

Durata

Proiectul se desfăşoară în perioada septembrie 2011 – iunie 2012.

Finanțatori

Proiectul se derulează în cadrul Programului anual 2010 aferent Fondului European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe (ref: IF/10.02), fiind finanţat în proporţie de 75% de către Comisia Europeană. Diferenţa este asigurată din fondurile Oficiului Român pentru Imigrări (20%) şi ADO SAH ROM şi partenerii săi (5%).

Parteneri

Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM), Bucureşti, împreună cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD), Bucureşti, Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA), Suceava şi Asociaţia Centrul pentru Resurse Civice (CRC) din Constanţa.

Informații suplimentare

 • Rodica Novac, manager proiect, ADO SAH ROM, tel.: 021 210 71 60, e-mail: [email protected]
 • Guven Gungor, secretar general, TIAD, tel.: 021 250 18 77, e-mail: [email protected]
 • Adriana Otilia Lungu, responsabil proiect, ADRA, tel.: 0745469459, -mail: [email protected]
 • Petre-Cosmin Bârzan, responsabil proiect, CRC, tel.: 0742738836, e-mail: [email protected]

Materiale utile

Post a comment